top of page
logo_Fazzi.bmp.jpg

F  A  Z  Z  I     A  D  V  O  C  A  T  E  N

Een solide, stevige basis is het begin van alles.

 

Bij Fazzi Advocaten vormen een decennia lange ervaring, een doorgedreven kennis van het recht en een grondige vertrouwdheid met de geplogenheden van de rechtbank de fundamentele bouwstenen die leiden tot wat essentieel is voor U :

een eerlijk en gedragen advies over het probleem dat zich stelt en de oplossing die eraan kan gegeven worden.

 

In der minne oplossen waar het kan, een proces voeren waar het hoort.

Elk dossier wordt professioneel, resultaatgericht en transparant benaderd. 

Steeds houden wij de mens achter het dossier voor ogen en bewaken wij de kosten voor de cliënt.

 

Bij Fazzi Advocaten kan U terecht voor burgerrechtelijke en commerciële problemen van alle aard. Het kantoor heeft tevens een lange traditie in het behandelen van verkeersrechtelijke dossiers, problemen van verzekeringsrecht, administratief recht en lokale fiscaliteit. Fazzi Advocaten treedt regelmatig op als raadsman van lokale en bovenlokale besturen, zowel in administratiefrechtelijke als in gewone procedures.

logo_Fazzi.bmp.jpg
bottom of page