top of page

Tarieven

De diensten die Fazzi Advocaten leveren omvatten enerzijds kosten en anderzijds het ereloon. 

Behoudens andersluidende, afwijkende en voorafgaande schriftelijke overeenkomst gelden de onderstaande tarieven (exclusief 21 % BTW).

 

Bij aanvang van de zaak ontvangt de cliënt een overzicht van de soorten kosten die kunnen aangerekend worden, en van hun kostprijs indien op dat ogenblik bepaalbaar.

 

 • Kosten

 

 1. Dossierkosten : € 75,00 / jaar

  Dit omvat de algemene dossier- en kantoorkosten (aanleg dossier, bijdrage in de algemene  en bijzondere werkingskosten van het kantoor, alsmede archiveringskosten en bedraagt € 75,00 per dossier per begonnen jaar.

   

 2. Briefwisseling en akten (per blad) :  € 10,00

 3. Uitgaande en inkomende e-mails, faxen : € 5,00

 4. Copies (per blz.) : € 0,40

 5. Verplaatsingskosten (per km) : € 0,50

 6. Uitvoeren bancaire prestaties (per storting) : € 2,00

 7. Bijzondere portokosten  : kostprijs

 

 • Ereloon (per uur en behoudens andere afspraak) : € 125,00

Het ereloontarief wordt gerekend voor onder meer telefonische en persoonlijke consultaties, studie van het dossier, adviezen, onderzoek wetgeving en rechtspraak, voorbereiding van pleidooien, redactie van conclusies en akten, pleidooien voor de rechtbank, onverminderd andere concrete prestaties in een dossier. 

Indien een dossier een uiterste spoedbehandeling vereist of een bijzondere complexiteit vertoont, wordt het ereloon gebracht op € 150,00 per uur.

bottom of page